การประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563


2020-09-28 20:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 141

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พลโทมนัส หนูวัฒนา ประธานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ โดยพิจารณาแผนดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ.2563 และได้หารือการเตรียมงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!