อุบลวานิชสมาคมพบปะ พูดคุย พร้อมเชิญชวนร่วมงานสังสรรค์ประจำ 2563


2020-10-31 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับนายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา นายกอุบลวานิชสมาคม พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่ทางอุบลวานิชสมาคม ได้เชิญชวนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติงานสังสรรค์อุบลวานิชสมาคม ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมใหญ่อุบลวานิชสมาคม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603