รูปแบบการมอบหมายงาน ของหอการค้าอุบล


2020-09-14 06:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

การทำงานของหอการค้า คือ การทำงานในระบบทีม และ กระจายงาน จากระดับต้น คือ กรรมการบริหาร และ ลงไปถึง กรรมการ และที่ปรึกษา โดยมีหลักการ ความถนัดและ เวลาที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ดังนั้น คณะทีม สำนักงานหอการค้า จึงต้องประสานงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการเสนอให้ประธานหรือ เลขาธิการ มอบหมาย

รูปแบบ งานสารบัญ ที่ สำนักงานหอการค้า จะต้องทำ เพื่อสมารถตรวจดุ วาระงานรวมได้ และประสานส่งข้อมุลให้ผุ้ ที่ ได้รับมอบหมายได้ ศึกษาและ มีข้อมูล

โดย ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จะได้ข้อมูล ดังนี้

  1. วัน เวลา
  2. เรื่องที่ ได้รับหมอบหมาย
  3. หน่วยงานที่ เชิญ ( ผุู้รับผิดชอบ)
  4. การมอบหมายใคร ทำหน้าที่ ....เป็นการยืนยันว่า ผู้รับมอบคือ.........................

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ ในการทำสาบัญวาระงานหอการค้า

สำหรับ Link คือ การแนบเอกสารภาพถ่ายหนังสือ ที่จะสามารถกดดู รายละเอียดของหนังสือ หรือ ประเด็นที่ เกี่ยวกับงานที่มอบหมาย โปรดสังเกตุ จะมีลักษระ ดัง ตัวอย่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

.

เมื่อทำการ กด LINK ดังกล่าว จะปรากฎภาพเอกสาร ดังนี้ ( คือ การมอบหมาย งาน วันที่ 15 กันยายน ที่มอบรองศสิริกัญญา.....

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!