ข้อมูลของ จังหวัดอุบลวันนี้ วันนี้ 6 กันยายน 2563 เวลาบันทึก 6.01 น.


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 132

อุตุอุบลฯพยากรณ์ วันนี้ (6 กันยายน) อุบลฯบ้านเราจะมีฝนปานกลางถึงมาก 40% ของพื้นที่ ฝนสะสม 24 ชั่วโมง ข้อมูลของกรมอุตุฯ ฝนลงแยะ ที่น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขมราฐ และ เรด้าห์อุตุอุบลฯแสดง ฝนกำลังจ่อแถวบุณฑริก

เรด้าร์ ตรวจเมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 5.40 น.

ปล....ฝนสะสม 24 ชั่วโมง ข้อมูลของกรมอุตุฯ ฝนลงแยะ ที่น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขมราฐ

06.00 น. YR พยากรณ์ เฉพาะสมาชิกที่แจ้งไว้

  1. กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  2. บ.สำโรง ต.สำโรง อ.ตาลสุม / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  3. บ้านไทรย้อย.อ.เขมราฐ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  4. ดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น เย็นมีโอกาสตกเยอะ
  5. ต.สมสะอาด เดชอุดม / มีโอกาสตกปริมาณน้อย เช้าถึงเย็
  6. บ้านผักแว่น เขื่องใน/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นมีโอกาสตกเยอะ
  7. ต.หนองผือ เขมราฐ/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  8. ปล.ลม ความชื้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนได้ 06-09-63

การแจ้งข้อมูลจากสมาชิก ( โอเพ่นแชท) วันนี้ 6 กันยายน 2563

5.50 โดยรวมวันนี้อุบลฯ มีโอกาสฝนตก ปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง แทบทั้งวัน ( แอดมิน )

6.00 YR พยากรณ์ เฉพาะสมาชิกที่แจ้งไว้

กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

บ.สำโรง ต.สำโรง อ.ตาลสุม / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

บ้านไทรย้อย.อ.เขมราฐ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

ดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น เย็นมีโอกาสตกเยอะ

ต.สมสะอาด เดชอุดม / มีโอกาสตกปริมาณน้อย เช้าถึงเย็น

บ้านผักแว่น เขื่องใน/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นมีโอกาสตกเยอะ

ต.หนองผือ เขมราฐ/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

ปล.ลม ความชื้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนได้ ( แอดมิน)

6.30 อำเภอเมืองอุบลวันนี้ มีฝนหนักสลับปานกลางในช่วงบ่ายครับ(@วรการณ์)

ติดตามระดับน้ำ โขง ชี มูล (คลิกที่นี่ครับ)


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing