ข้อมูลของ จังหวัดอุบลวันนี้ วันนี้ 6 กันยายน 2563 เวลาบันทึก 6.01 น.


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 108

อุตุอุบลฯพยากรณ์ วันนี้ (6 กันยายน) อุบลฯบ้านเราจะมีฝนปานกลางถึงมาก 40% ของพื้นที่ ฝนสะสม 24 ชั่วโมง ข้อมูลของกรมอุตุฯ ฝนลงแยะ ที่น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขมราฐ และ เรด้าห์อุตุอุบลฯแสดง ฝนกำลังจ่อแถวบุณฑริก

เรด้าร์ ตรวจเมื่อวันที่ 6 กันยายน เวลา 5.40 น.

ปล....ฝนสะสม 24 ชั่วโมง ข้อมูลของกรมอุตุฯ ฝนลงแยะ ที่น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เขมราฐ

06.00 น. YR พยากรณ์ เฉพาะสมาชิกที่แจ้งไว้

  1. กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  2. บ.สำโรง ต.สำโรง อ.ตาลสุม / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  3. บ้านไทรย้อย.อ.เขมราฐ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  4. ดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น เย็นมีโอกาสตกเยอะ
  5. ต.สมสะอาด เดชอุดม / มีโอกาสตกปริมาณน้อย เช้าถึงเย็
  6. บ้านผักแว่น เขื่องใน/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นมีโอกาสตกเยอะ
  7. ต.หนองผือ เขมราฐ/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น
  8. ปล.ลม ความชื้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนได้ 06-09-63

การแจ้งข้อมูลจากสมาชิก ( โอเพ่นแชท) วันนี้ 6 กันยายน 2563

5.50 โดยรวมวันนี้อุบลฯ มีโอกาสฝนตก ปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง แทบทั้งวัน ( แอดมิน )

6.00 YR พยากรณ์ เฉพาะสมาชิกที่แจ้งไว้

กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

บ.สำโรง ต.สำโรง อ.ตาลสุม / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

บ้านไทรย้อย.อ.เขมราฐ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

ดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ / มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น เย็นมีโอกาสตกเยอะ

ต.สมสะอาด เดชอุดม / มีโอกาสตกปริมาณน้อย เช้าถึงเย็น

บ้านผักแว่น เขื่องใน/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น โดยเฉพาะช่วงเย็นมีโอกาสตกเยอะ

ต.หนองผือ เขมราฐ/ มีโอกาสตกปริมาณไม่มาก เช้าถึงเย็น

ปล.ลม ความชื้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนได้ ( แอดมิน)

6.30 อำเภอเมืองอุบลวันนี้ มีฝนหนักสลับปานกลางในช่วงบ่ายครับ(@วรการณ์)

ติดตามระดับน้ำ โขง ชี มูล (คลิกที่นี่ครับ)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603