วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2563


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 408

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (.......รอมอบหมาย.....) ........ เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563" ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 310

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563" ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 310

เวลา 14.00-15.30 น. เรื่อง : การประชุมกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย พบ เลขาธิการและเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัด ผ่านระบบ conference โปรเเกรม webex meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า และเจ้าหน้าที่หอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : เป็นประธานพิธีเปิดงาน Grand Opening เวลเนส กรีน ช็อป สาขาอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : เวลเนส กรีน ช็อป สาขาอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 10 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 11 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 322

https://drive.google.com/file/d/1-tb4En07LnriCQFMJ_tVmP_C2Y0gKRkW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น. เรื่อง :ประชุมอนุมัติแผนติดตามสนับสนุนเด็กฯตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 326

https://drive.google.com/file/d/1eunid1avnTBECWqxCffczZtcHRKQSLuF/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พศ 2561 - 2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) ณ ห้องประชุมแกรนด์เอ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 321

https://drive.google.com/file/d/1QBMQv2DMpMScjoUxHJj73A4ejw0GCwlk/view?usp=sharing

เวลา 10..00 น. การประชุมจัดกิจกรรมในโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติธรรมรุนแรงดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 318

https://drive.google.com/file/d/1d3LjruXLgYt3_ywPdclH9Sx8TSgVrm48/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 10 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานแอพพลิเคชั่น พ้นภัย" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 328

https://drive.google.com/file/d/16x3t8ArRFsaHo-17MK7UGpjjHqXnmK1o/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. เรื่อง :นัดประชุมกับ TCEP ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEP

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง :นัดสัมภาษณ์เรื่องจัดทำเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่น กับ VR Channel ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :VR Channel

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์ UBON CONNECT ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ร้านอาหาร RICCO CAF (หลังวัดทองนพคุณ) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) คณะกรรมการหอการค้า และสมาชิกหอการค้า UBON CONNECT รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอน รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 333

https://drive.google.com/file/d/1m7osk48s62tQzs-ypIaJVgNwDI8JSEok/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 343

https://drive.google.com/file/d/1Mid8ZBIGSvZiGszIsdOgZGVWEj1YVg_x/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมกับคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ด่านพรมแดนช่องเม็ก

มอบหมายให้ : (นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์) ประธานหอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหารและคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ 349

https://drive.google.com/file/d/1-NAjcK-8-_b1inTgzHqiCu0DjyPXvZm8/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 345

https://drive.google.com/file/d/1dxySfMw6GlpxQAkQNkWfFQw8q88G-elB/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบล ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 332

https://drive.google.com/file/d/1zEs3XrkcO_uiCyFbWVxU3aq_Q36J89-B/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-17.00 น. เรื่อง : ประชุม สภาขับเคลื่อน 12 องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อน 12 องค์กร

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติธรรมรุนแรงดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และร่วมมอบข้าวกล่อง โดย บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่องให้กับผู้ร่วมเดินขบวน ณ ทุ่งศรีเมือง และห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 319

https://drive.google.com/file/d/1RlcGS1aUKk2nqU_C4vFCsNuvgTi94U7f/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมบอลรูม AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 327

https://drive.google.com/file/d/1Rp3JQdIWziX2rA7MD3k-FLF3Djcvdf-o/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่บริเวณ "ลานขวัญเมือง" จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 339

https://drive.google.com/file/d/1tipv9z_QduVC0omwrmDxL7H2MmZAQVWA/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการเข้าระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 340

https://drive.google.com/file/d/1h1D6PQWOoGDofppkGNUavxD0uTJ6EYqc/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 336

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 350

https://drive.google.com/file/d/1Hd-mmoX0fAoiNt6dSN_NmUrsknRVPoaY/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานด้านการจัดสร้างวัตถุมงคลและการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูน,(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน, (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 344

https://drive.google.com/file/d/1LyHeYiiUkrX7V9idBn46rwRa8U0zJHMV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

เวลา 14.00น.-16.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา/YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือออก 048-2563

https://drive.google.com/file/d/1ViABvCG267FxRRWSnajLLD70iyQKxuDX/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น.-19.00 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารครบวงจร : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์" ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า, ประธานและรองประธานข้าวอินทรีย์ เลขที่รับหนังสือ 352

https://drive.google.com/file/d/105wJXwPDlsp-d9CLqkoikD1O0YvG6x5Z/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : นัดสนง.อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม MOU ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 373

https://drive.google.com/file/d/1njg7x36hMHuxT13uVXksBeizcmuZ1M2K/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.00 น. เรื่อง : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นัดพบประธานหอการค้าเพื่อมอบปลาดุกโอเมก้า3 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น.-17.00 น. เรื่อง : เยี่ยมชมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 และเข้ารับการปรึกษาเรื่อง Packaging Design จากนักออกแบบระดับประเทศในบูธสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า, ประธานและรองประธานข้าวอินทรีย์ เลขที่รับหนังสือ 352

https://drive.google.com/file/d/105wJXwPDlsp-d9CLqkoikD1O0YvG6x5Z/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอใช้ห้องประชุม กลุ่มผู้ค้าวัว โคเนื้อ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายประมอน เขียวขำ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 338

https://drive.google.com/file/d/1jLijF_1-z0A3Zbo1JlT0CkuhqWZwoP2J/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 347

https://drive.google.com/file/d/1ePDZHM-3-0mB4iWCPEB5_qiBDWUGUyBp/view?usp=sharing

เวลา 16.10 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค "Organic Natural Expo 2020" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 358

https://drive.google.com/file/d/1JWugJgV_2rXMUnI2xIaPXgr0bdyz1oly/view?usp=sharing

เวลา 18.45 น. เรื่อง : ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ณ ร้านอาหารกอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธานYEC เลขที่รับหนังสือ 346

https://drive.google.com/file/d/1w5Nm_w3BT6hCHh_2ckum1kPWTnP4G6PJ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 370

https://drive.google.com/file/d/1XqerXSEpaCcNXCu_g09E_Wi8k8dmQinh/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 351

https://drive.google.com/file/d/1SGtBk30_ysB0ZCs5HO2dkd4GJSdLEYLd/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 371, 372

https://drive.google.com/file/d/1ItmvTR03yYnW1O7IllJUVNZXRYfO_oug/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1BKlIzQsezZzIG1ZiRku1gq_liIEJbpO2/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดโครงการเกษตรปลอดภัยการเผา (Zero Burn) จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยการเผา (Zero Burn) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ ชั้น5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 378

https://drive.google.com/file/d/16pzkr90vK0S7KG6gRJAQHoh-iL6Agxmc/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 361

https://drive.google.com/file/d/1moXKZ2Hu_MRr4EI_TxxRSPOPyADMqB7O/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ณ อรอุบลเวดดิ้ง แอนด์ สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 366

https://drive.google.com/file/d/1E9WED5Zc45_uVRHH9LYAhWVNYXJKzU9h/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องวิถีชีวิตใหม่ของการค้าชายแดนไทยลาวในยุคดิจิตอล New Normal New Business For SMEs ณโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 357

https://drive.google.com/file/d/1uYvmgytWfpw-Y9YsQPNo0QkBsRYlWrse/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 329

https://drive.google.com/file/d/1BG3G62nrn4P6dvGq2ZM43yWtGyf9EssU/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาณการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคกับคณะกรรมมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร์ ณ หอประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 384

https://drive.google.com/file/d/1MieJNrTo0yfdVu-rAN4YdZhRIfSEnOZF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

เวลา 07.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเขมินทรา ธุรดาอัญชุลี) รองประธานคณะทำงานหอฯ ประจำอำเภอพิบูลฯ เลขที่รับหนังสือ 368

https://drive.google.com/file/d/1O6jQJkrsi5Xp0uJY7USSpb1mzjPyJSqt/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

เวลา 17.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน ณ บริเวณเวทีกลาง ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายปรัชญากร ขันอาสา) YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 363

https://drive.google.com/file/d/1bXu2Y_PS-NpzeLW8EdxBN8W07fIrxHdg/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 14.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ โรงแรมเดอะบริช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าT เลขที่รับหนังสือ 390

https://drive.google.com/file/d/1QRVhzwqf6tI6eL1j2lmjmPGDhgqwYTns/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงาน UBON Connect ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าและคณะทำงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะทำงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได เลขที่รับหนังสือ

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาแห่อุบลราชธานี "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานหอการค้า, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 361

https://drive.google.com/file/d/1j0E49ma-2IG7fgd94lbk--sihcWdp7hn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1rtopF0LY1jhd6S4WMg_NZNL8CV1Vtzwh/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2563 ณ โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (.......รอมอบหมาย.....) ........ เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!