วาระงานหอการค้าประจำเดือน กันยายน 2563


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 355

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (.......รอมอบหมาย.....) ........ เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563" ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 310

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเครือข่ายไมซ์ในประเทศ และเข้าร่วมงานเปิดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563" ณ ห้องทับทิม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 310

เวลา 14.00-15.30 น. เรื่อง : การประชุมกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย พบ เลขาธิการและเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัด ผ่านระบบ conference โปรเเกรม webex meeting

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า และเจ้าหน้าที่หอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : เป็นประธานพิธีเปิดงาน Grand Opening เวลเนส กรีน ช็อป สาขาอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : เวลเนส กรีน ช็อป สาขาอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 10 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 11 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 322

https://drive.google.com/file/d/1-tb4En07LnriCQFMJ_tVmP_C2Y0gKRkW/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น. เรื่อง :ประชุมอนุมัติแผนติดตามสนับสนุนเด็กฯตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 326

https://drive.google.com/file/d/1eunid1avnTBECWqxCffczZtcHRKQSLuF/view?usp=sharing

เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พศ 2561 - 2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) ณ ห้องประชุมแกรนด์เอ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 321

https://drive.google.com/file/d/1QBMQv2DMpMScjoUxHJj73A4ejw0GCwlk/view?usp=sharing

เวลา 10..00 น. การประชุมจัดกิจกรรมในโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติธรรมรุนแรงดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 318

https://drive.google.com/file/d/1d3LjruXLgYt3_ywPdclH9Sx8TSgVrm48/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : กำหนดการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 10 กันยายน 2563 รถเคลื่อนออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานแอพพลิเคชั่น พ้นภัย" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 328

https://drive.google.com/file/d/16x3t8ArRFsaHo-17MK7UGpjjHqXnmK1o/view?usp=sharing

เวลา 10.30 น. เรื่อง :นัดประชุมกับ TCEP ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEP

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง :นัดสัมภาษณ์เรื่องจัดทำเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่น กับ VR Channel ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง :VR Channel

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : งานสังสรรค์ UBON CONNECT ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ร้านอาหาร RICCO CAF (หลังวัดทองนพคุณ) จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) คณะกรรมการหอการค้า และสมาชิกหอการค้า UBON CONNECT รองประธาน เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ แอน รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 333

https://drive.google.com/file/d/1m7osk48s62tQzs-ypIaJVgNwDI8JSEok/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 343

https://drive.google.com/file/d/1Mid8ZBIGSvZiGszIsdOgZGVWEj1YVg_x/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมกับคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ด่านพรมแดนช่องเม็ก

มอบหมายให้ : (นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์) ประธานหอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหารและคณะทำงาน เลขที่รับหนังสือ 349

https://drive.google.com/file/d/1-NAjcK-8-_b1inTgzHqiCu0DjyPXvZm8/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 345

https://drive.google.com/file/d/1dxySfMw6GlpxQAkQNkWfFQw8q88G-elB/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) จังหวัดอุบล ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 332

https://drive.google.com/file/d/1zEs3XrkcO_uiCyFbWVxU3aq_Q36J89-B/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-17.00 น. เรื่อง : ประชุม สภาขับเคลื่อน 12 องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาขับเคลื่อน 12 องค์กร

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ร่วมกิจกรรมโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติธรรมรุนแรงดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2563และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และร่วมมอบข้าวกล่อง โดย บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่องให้กับผู้ร่วมเดินขบวน ณ ทุ่งศรีเมือง และห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 319

https://drive.google.com/file/d/1RlcGS1aUKk2nqU_C4vFCsNuvgTi94U7f/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ณ ห้องประชุมบอลรูม AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 327

https://drive.google.com/file/d/1Rp3JQdIWziX2rA7MD3k-FLF3Djcvdf-o/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้า

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่บริเวณ "ลานขวัญเมือง" จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 339

https://drive.google.com/file/d/1tipv9z_QduVC0omwrmDxL7H2MmZAQVWA/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการเข้าระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 340

https://drive.google.com/file/d/1h1D6PQWOoGDofppkGNUavxD0uTJ6EYqc/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 336

https://drive.google.com/file/d/1c0kqFpD5wuVmYMpNkBGuQahZSUw5SgeQ/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ) รองเลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 350

https://drive.google.com/file/d/1Hd-mmoX0fAoiNt6dSN_NmUrsknRVPoaY/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงานด้านการจัดสร้างวัตถุมงคลและการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูน,(นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธาน, (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 344

https://drive.google.com/file/d/1LyHeYiiUkrX7V9idBn46rwRa8U0zJHMV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

เวลา 14.00น.-16.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา/YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือออก 048-2563

https://drive.google.com/file/d/1ViABvCG267FxRRWSnajLLD70iyQKxuDX/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น.-19.00 น. เรื่อง : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารครบวงจร : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์" ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า, ประธานและรองประธานข้าวอินทรีย์ เลขที่รับหนังสือ 352

https://drive.google.com/file/d/105wJXwPDlsp-d9CLqkoikD1O0YvG6x5Z/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : นัดสนง.อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนาม MOU ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 373

https://drive.google.com/file/d/1njg7x36hMHuxT13uVXksBeizcmuZ1M2K/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.00 น. เรื่อง : คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นัดพบประธานหอการค้าเพื่อมอบปลาดุกโอเมก้า3 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น.-17.00 น. เรื่อง : เยี่ยมชมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 และเข้ารับการปรึกษาเรื่อง Packaging Design จากนักออกแบบระดับประเทศในบูธสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า, ประธานและรองประธานข้าวอินทรีย์ เลขที่รับหนังสือ 352

https://drive.google.com/file/d/105wJXwPDlsp-d9CLqkoikD1O0YvG6x5Z/view?usp=sharing

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอใช้ห้องประชุม กลุ่มผู้ค้าวัว โคเนื้อ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นายประมอน เขียวขำ รองประธาน

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 338

https://drive.google.com/file/d/1jLijF_1-z0A3Zbo1JlT0CkuhqWZwoP2J/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 347

https://drive.google.com/file/d/1ePDZHM-3-0mB4iWCPEB5_qiBDWUGUyBp/view?usp=sharing

เวลา 16.10 น. เรื่อง : พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค "Organic Natural Expo 2020" ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเมตตา เมืองเจริญ) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 358

https://drive.google.com/file/d/1JWugJgV_2rXMUnI2xIaPXgr0bdyz1oly/view?usp=sharing

เวลา 18.45 น. เรื่อง : ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ ณ ร้านอาหารกอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธานYEC เลขที่รับหนังสือ 346

https://drive.google.com/file/d/1w5Nm_w3BT6hCHh_2ckum1kPWTnP4G6PJ/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 370

https://drive.google.com/file/d/1XqerXSEpaCcNXCu_g09E_Wi8k8dmQinh/view?usp=sharing

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 351

https://drive.google.com/file/d/1SGtBk30_ysB0ZCs5HO2dkd4GJSdLEYLd/view?usp=sharing

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 371, 372

https://drive.google.com/file/d/1ItmvTR03yYnW1O7IllJUVNZXRYfO_oug/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1BKlIzQsezZzIG1ZiRku1gq_liIEJbpO2/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดโครงการเกษตรปลอดภัยการเผา (Zero Burn) จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยการเผา (Zero Burn) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ ชั้น5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพองาม ปรีดาสันติ์) รองประธาน เลขที่รับหนังสือ 378

https://drive.google.com/file/d/16pzkr90vK0S7KG6gRJAQHoh-iL6Agxmc/view?usp=sharing

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 361

https://drive.google.com/file/d/1moXKZ2Hu_MRr4EI_TxxRSPOPyADMqB7O/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ณ อรอุบลเวดดิ้ง แอนด์ สตูดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายไพบูลย์ คำศรี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี) กรรมการ เลขที่รับหนังสือ 366

https://drive.google.com/file/d/1E9WED5Zc45_uVRHH9LYAhWVNYXJKzU9h/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

เวลา 08.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องวิถีชีวิตใหม่ของการค้าชายแดนไทยลาวในยุคดิจิตอล New Normal New Business For SMEs ณโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นายอุฬาร ปัญจะเรือง) กรรมการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 357

https://drive.google.com/file/d/1uYvmgytWfpw-Y9YsQPNo0QkBsRYlWrse/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 329

https://drive.google.com/file/d/1BG3G62nrn4P6dvGq2ZM43yWtGyf9EssU/view?usp=sharing

เวลา 13.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาณการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคกับคณะกรรมมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร์ ณ หอประชุมเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธาน (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 384

https://drive.google.com/file/d/1MieJNrTo0yfdVu-rAN4YdZhRIfSEnOZF/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

เวลา 07.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน SAT International New normal Bike local series 2020 ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางเขมินทรา ธุรดาอัญชุลี) รองประธานคณะทำงานหอฯ ประจำอำเภอพิบูลฯ เลขที่รับหนังสือ 368

https://drive.google.com/file/d/1O6jQJkrsi5Xp0uJY7USSpb1mzjPyJSqt/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

เวลา 17.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน ณ บริเวณเวทีกลาง ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายปรัชญากร ขันอาสา) YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 363

https://drive.google.com/file/d/1bXu2Y_PS-NpzeLW8EdxBN8W07fIrxHdg/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 14.00 น.-16.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ โรงแรมเดอะบริช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าT เลขที่รับหนังสือ 390

https://drive.google.com/file/d/1QRVhzwqf6tI6eL1j2lmjmPGDhgqwYTns/view?usp=sharing

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะทำงาน UBON Connect ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษา

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าและคณะทำงาน UBON CONNECT เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะทำงานวิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได เลขที่รับหนังสือ

เวลา 16.30 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาแห่อุบลราชธานี "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์) รองประธานหอการค้า, (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 361

https://drive.google.com/file/d/1j0E49ma-2IG7fgd94lbk--sihcWdp7hn/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1rtopF0LY1jhd6S4WMg_NZNL8CV1Vtzwh/view?usp=sharing

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2563 ณ โรงแรมทอแสงอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 น. เรื่อง : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 375

https://drive.google.com/file/d/1MPqM2JgYK3sxMI-_IWOvYVdA23Feg-8J/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมติดตามงาน TCEP สสปน. ณ ร้านกาแฟ Starbuck สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : TCEB สสปน.

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.-11.00 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานท่องเที่ยววิถีไทยตามรอยตำนานหลวงปู่มั่นประจําปี 2563 ณ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 386

https://drive.google.com/file/d/1AscZbKkdt9nnbUyldlZv0o7BMgweQ-i5/view?usp=sharing

เวลา 14.00 น.-15.30 น. เรื่อง : งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

เวลา 03.00 น.-05.30 น. เรื่อง : งานแข่งขันวิ่งโพคาริ สเวท อุบล 21.1 มาราธอน 2020 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : MOVE ASIA CO.,LTD

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้า เลขที่รับหนังสือ 335

https://drive.google.com/file/d/1VkMZCwxchvhbtMce4wOLNwuLhY3mYkGd/view?usp=sharing

เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. เรื่อง : เป็นวิทยากรเสวนาในการเสวนาในหัวข้อ "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี :จากอดีตสู่อนาคต ในงานนิทรรศการ "มูน มัง เมือง" อุบลราชธานีศรีวนาลัย ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์) ประธาน YEC หอการค้า เลขที่รับหนังสือ 341

https://drive.google.com/file/d/11GMvM5MJzYo9IVm_q7yU4SJaTuRkU8xV/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

เวลา 11.55 น. เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - อุบล สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด

มอบหมายให้ : (.......รอมอบหมาย.....) ........ เลขที่รับหนังสือ 391

https://drive.google.com/file/d/1cUQg8zp7OuiMdm5nyXCFFDPNovWq7n4_/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing