โมเดล " อารมณ์ดี มีความสุข "


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 147

ท่านกลิน สารสิน ประธานหอการค้าไทย ได้ ให้แนวทาง “การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา และดูแลสุขภาพ Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย”และ เกิด แนวทาง การขับเคลื่อน Wellness Tourism อันประกอบด้วย “กินดี-อยู่ดี-ออกกำลังกายดี-แบ่งปันสิ่งดีๆ” 4 แนวทางใหม่ หลัง โควิต

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 คณะหอการค้าไทย นำโดย ท่านกลิน สารสิน และ ท่านสนั่น อังอุบลกุล ได้มาเยือนอิสานล่าง2 ( อุบล-อำนาจเจริญ –ยโสธร ) เป็นการมาเยี่ยมเยือน ด้วยความห่วงใย และ ให้ข้อแสนอแนะท้องถิ่น และภาคธุรกิจอย่างไร ในยุค Covid-19

ท่านประธานหอการค้าไทยนายกลิน สารสิน และคณะมาร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งรับฟังปัญหาและข้ออุปสรรคปัญหาของพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร

ด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น

จึงเป็นโอกาส ที่ ท่านกลิน สารสิน ได้ ให้แนวทาง “การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา และดูแลสุขภาพ Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย”และ เกิด แนวทาง การขับเคลื่อน Wellness Tourism อันประกอบด้วย “กินดี-อยู่ดี-ออกกำลังกายดี-แบ่งปันสิ่งดีๆ” 4 แนวทางใหม่ หลัง โควิต มีรายละเอียด ดังนี้

1.Wellness Tourism:ด้านกินดี (Eat Well)

กินดี ( Eat Well) ไม่ได้หมายถึง การทานของแพง แต่การกินดีคือ คือการได้ทานอาหารอร่อยขึ้นชื่อของท้องถิ่น ,สะอาด มีมาตรฐานตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลูกแบบปลอดสารพิษจนถึงการจัดเตรียม การปรุงการบริการที่ถูกสุขอนามัย , มีประโยชน์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง, ช่วยเหลือท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างรายได้ การจ้างงาน อนุรักษ์อาหารถิ่นให้คงอยู่, , รวมถึงอาหารและข้าวท้องถิ่น ผักสมุนไพร ผลไม้ เครื่องดื่มเช่นน้ำผักผลไม้ น้ำสมุนไพร ของฝากและสินค้าแปรรูปผ่านช่องทางออนไลน์ , โดยมีการทำการตลาดของกิน โดยมีเรื่องราวและแตกต่าง เช่นมีการสอนทำอาหาร สอนปลูกข้าว ปลูกผัก จับปลา

2.Wellness Tourism: ด้านอยู่ดี ( Live Well )

อยู่ดี(Live Well) ไม่ได้หมายถึงการทำที่พักที่หรูหรา แต่หมายถึง

  • บริการที่พักได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัย
  • มีการบริการที่ดี Facility พร้อม เช่น มีอัธยาศัยดี มี Service mide , มีกิจกรรมสนับสนุนเช่นนวดไทย สปา นั่งสมาธิ, Facility พร้อม เช่น ห้องออกกำลังกาย ,ซาวน่า, มี Internet รองรับกลุ่มลูกค้า WFH

3.Wellness Tourism : ด้านออกกำลังกายดี (Fit Well )

ออกกำลังกายดี (Fit Well) หมายถึงการเป็นเมือง หรือมีที่พักสถานที่หรืออุปกรณ์ปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐาน , มีกิจกรรมและกีฬา อาทิ มีกิจกรรมท้องถิ่น เช่นปีนเขา ดำน้ำ, มีกิจกรรมแบบผสมผสาน เช่นโยคะในน้ำ เดินในสวน , มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์เฉพาะทางเช่น การรักษาโรคหรือกึ่งกายภาพบำบัด , มีกีฬา เช่น ว่ายน้ำ กอล์ฟ มวยไทย , มี Event เช่น แข่งวิ่ง ไตรกีฬา ดังนั้น การออกกำลังกายดี ได้ประโยชน์สนุก สุขภาพแข็งแรง และได้สังคม

4.Wellness Tourism: ด้านแบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well )

แบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well) ได้แก่

ให้ (Give) ความรู้ทั่ว ไป เช่น

  1. สอนหนังสือสอนสิ่งที่ตนเองชำนาญ
  2. การช่วยเหลือท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น แนะนำเรื่องธุรกิจให้ชุมชน, สอนวิธีคิดต่อยอดเพื่อทำธุรกิจ, หาช่องทางขายของให้ชุมชน, การพัฒนาพื้นที่ออกแบบสถานที่
  3. แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ที่ชุมชนต้องการ , สิ่งที่ดีของชุมชน เช่น OTOP -Local Knowledge-ปราชญ์ชาวบ้าน , ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กิจกรรมหรือประเพณีในท้องถิ่น เช่น แห่เทียนพรรษา อาบน้ำช้าง
  4. แบ่งปันทำสิ่งดีๆ ให้สังคม อาจทำในลักษณะการช่วยเหลือด้วยกิจกรรม CSR เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า, เก็บขยะ
  5. แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมในลักษณะการช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ ของท้องถิ่นให้คนรู้จัก , ให้เด็กและผู้สูงอายุมาเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยและเจ้าบ้านอาสาช่วยสร้างรายได้เสริม สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งต่อความรู้ ความรักถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากแนวทางที่ ท่านประธานกลิน สารสิน ได้ให้นโยบาย “ โมเดล อารมณ์ดี มีความสุข” แล้ว

ประธานหอการค้าอุบลราชธานี ยังได้มีการประชุมหารือ กับ ท่านรองประธานหอการค้าไทย ท่านชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

และมอบหมายให้ หอการค้าอุบลฯ ได้ สานต่อ โครงการสร้างรายด้วยการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล: ไปโอฟลอค (Biofloc) ซึ่งในเรื่อง ประธานหอการค้าอุบลราชานี จะได้ ถือเป็น โครงการของหอการค้าอุบลที่ประสานเชื่อมต่อยอด และลงมือดำเนินการร่วม กับ ทางจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing