โมเดล " อารมณ์ดี มีความสุข "


2020-08-21 15:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 329

ท่านกลิน สารสิน ประธานหอการค้าไทย ได้ ให้แนวทาง “การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา และดูแลสุขภาพ Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย”และ เกิด แนวทาง การขับเคลื่อน Wellness Tourism อันประกอบด้วย “กินดี-อยู่ดี-ออกกำลังกายดี-แบ่งปันสิ่งดีๆ” 4 แนวทางใหม่ หลัง โควิต

เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 คณะหอการค้าไทย นำโดย ท่านกลิน สารสิน และ ท่านสนั่น อังอุบลกุล ได้มาเยือนอิสานล่าง2 ( อุบล-อำนาจเจริญ –ยโสธร ) เป็นการมาเยี่ยมเยือน ด้วยความห่วงใย และ ให้ข้อแสนอแนะท้องถิ่น และภาคธุรกิจอย่างไร ในยุค Covid-19

ท่านประธานหอการค้าไทยนายกลิน สารสิน และคณะมาร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งรับฟังปัญหาและข้ออุปสรรคปัญหาของพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร

ด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น

จึงเป็นโอกาส ที่ ท่านกลิน สารสิน ได้ ให้แนวทาง “การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษา และดูแลสุขภาพ Medical & Wellness Hub) ของเอเชีย”และ เกิด แนวทาง การขับเคลื่อน Wellness Tourism อันประกอบด้วย “กินดี-อยู่ดี-ออกกำลังกายดี-แบ่งปันสิ่งดีๆ” 4 แนวทางใหม่ หลัง โควิต มีรายละเอียด ดังนี้

1.Wellness Tourism:ด้านกินดี (Eat Well)

กินดี ( Eat Well) ไม่ได้หมายถึง การทานของแพง แต่การกินดีคือ คือการได้ทานอาหารอร่อยขึ้นชื่อของท้องถิ่น ,สะอาด มีมาตรฐานตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ปลูกแบบปลอดสารพิษจนถึงการจัดเตรียม การปรุงการบริการที่ถูกสุขอนามัย , มีประโยชน์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง, ช่วยเหลือท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างรายได้ การจ้างงาน อนุรักษ์อาหารถิ่นให้คงอยู่, , รวมถึงอาหารและข้าวท้องถิ่น ผักสมุนไพร ผลไม้ เครื่องดื่มเช่นน้ำผักผลไม้ น้ำสมุนไพร ของฝากและสินค้าแปรรูปผ่านช่องทางออนไลน์ , โดยมีการทำการตลาดของกิน โดยมีเรื่องราวและแตกต่าง เช่นมีการสอนทำอาหาร สอนปลูกข้าว ปลูกผัก จับปลา

2.Wellness Tourism: ด้านอยู่ดี ( Live Well )

อยู่ดี(Live Well) ไม่ได้หมายถึงการทำที่พักที่หรูหรา แต่หมายถึง

  • บริการที่พักได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัย
  • มีการบริการที่ดี Facility พร้อม เช่น มีอัธยาศัยดี มี Service mide , มีกิจกรรมสนับสนุนเช่นนวดไทย สปา นั่งสมาธิ, Facility พร้อม เช่น ห้องออกกำลังกาย ,ซาวน่า, มี Internet รองรับกลุ่มลูกค้า WFH

3.Wellness Tourism : ด้านออกกำลังกายดี (Fit Well )

ออกกำลังกายดี (Fit Well) หมายถึงการเป็นเมือง หรือมีที่พักสถานที่หรืออุปกรณ์ปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐาน , มีกิจกรรมและกีฬา อาทิ มีกิจกรรมท้องถิ่น เช่นปีนเขา ดำน้ำ, มีกิจกรรมแบบผสมผสาน เช่นโยคะในน้ำ เดินในสวน , มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์เฉพาะทางเช่น การรักษาโรคหรือกึ่งกายภาพบำบัด , มีกีฬา เช่น ว่ายน้ำ กอล์ฟ มวยไทย , มี Event เช่น แข่งวิ่ง ไตรกีฬา ดังนั้น การออกกำลังกายดี ได้ประโยชน์สนุก สุขภาพแข็งแรง และได้สังคม

4.Wellness Tourism: ด้านแบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well )

แบ่งปันสิ่งดีๆ (Give Well) ได้แก่

ให้ (Give) ความรู้ทั่ว ไป เช่น

  1. สอนหนังสือสอนสิ่งที่ตนเองชำนาญ
  2. การช่วยเหลือท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น แนะนำเรื่องธุรกิจให้ชุมชน, สอนวิธีคิดต่อยอดเพื่อทำธุรกิจ, หาช่องทางขายของให้ชุมชน, การพัฒนาพื้นที่ออกแบบสถานที่
  3. แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ที่ชุมชนต้องการ , สิ่งที่ดีของชุมชน เช่น OTOP -Local Knowledge-ปราชญ์ชาวบ้าน , ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กิจกรรมหรือประเพณีในท้องถิ่น เช่น แห่เทียนพรรษา อาบน้ำช้าง
  4. แบ่งปันทำสิ่งดีๆ ให้สังคม อาจทำในลักษณะการช่วยเหลือด้วยกิจกรรม CSR เช่น จัดกิจกรรมปลูกป่า, เก็บขยะ
  5. แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมในลักษณะการช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆ ของท้องถิ่นให้คนรู้จัก , ให้เด็กและผู้สูงอายุมาเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยและเจ้าบ้านอาสาช่วยสร้างรายได้เสริม สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งต่อความรู้ ความรักถิ่น จากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากแนวทางที่ ท่านประธานกลิน สารสิน ได้ให้นโยบาย “ โมเดล อารมณ์ดี มีความสุข” แล้ว

ประธานหอการค้าอุบลราชธานี ยังได้มีการประชุมหารือ กับ ท่านรองประธานหอการค้าไทย ท่านชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

และมอบหมายให้ หอการค้าอุบลฯ ได้ สานต่อ โครงการสร้างรายด้วยการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โมเดล: ไปโอฟลอค (Biofloc) ซึ่งในเรื่อง ประธานหอการค้าอุบลราชานี จะได้ ถือเป็น โครงการของหอการค้าอุบลที่ประสานเชื่อมต่อยอด และลงมือดำเนินการร่วม กับ ทางจังหวัดอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!