พิธีเปิดงาน “อีสานออร์แกนิค แอนด์ เนเชอรัล ช็อป E-SAN OGANIC & Natural Shop”


2020-08-17 11:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “อีสานออร์แกนิค แอนด์ เนเชอรัล ช็อป E-SAN OGANIC & Natural Shop” เปิดแสดงและจำหน่ายสินค้าออแกนิคและสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603