พิธีเปิด Grand Opening Pilot Plan อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2020-08-17 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และนายศุภ โกลละสุต กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Grand Opening Pilot Plant โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดฯ

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดสร้างโรงงานต้นแบบในการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ Pilot Plant เพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ของผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ SME และ Start Up ในพื้นที่อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603