การประชุมหารือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน กับคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี.


2020-08-17 11:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายปิติพจน์ แซ่เล็ก กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบและหารือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน กับคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603