การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


2020-08-02 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภ โกลละสุต กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาคส่วนต่างๆ ด้านการเกษตร ในการบริหารและวางแผนแก้ไขปัญหาภาคเกษตร.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603