การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


2020-08-02 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภ โกลละสุต กรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ภาคเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาคส่วนต่างๆ ด้านการเกษตร ในการบริหารและวางแผนแก้ไขปัญหาภาคเกษตร.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!