AIS ร่วมพัฒนา สนับสนุน กับหอการค้า อุบล ในโครงการตลาดออนไลน์


2020-08-02 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital..............

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital.

ดิจิทัล หมายถึงอุปกรณ์และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บวก ไอที บวก ความสามารถในการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือไอที (IT) เน้นถึงการใช้ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อวาน 13 สค หอการค้า และ ais ได้หารือ การให้การสนับสนุน งานหอการค้า ที่จะ พัฒนาระบบการค้าขาย ไปสุ่ ตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่ม จากสิ่งที่มีอยุู่แล้ว นั่นคือ AIS จะร่วมพัฒนา สนับสนุน กับหอการค้า อุบล ในโครงการตลาดออนไลน์- พื้นที่ 5G และการใช้ระบบการชำระเงินผ่านมือถือ

มีข้อสรุป หลายเรื่องที่จะ ดำเนินการได้ทันที่ เช่น การพัฒนาเครือข่ายให้ มีความเสถึยร เช่น ที่ที่จุดอุบลสแควร์ พื้รที่ อำเภอนำร่อง ที่อ.เหล่าเสือโกรก โดยการเสนอโดยประานหอการค้าอำเภอเหล่าเสือฯ ในกรอบพื้นเเมืองใหม้ (12 ไร่) ตลอดจน การย่อยอด mPAY (ะุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ) หรือ การช่วยเหลือ การตลาดการค้าขาย ผ่าน ฟาร์มสุข หรือ โครงข่ายแนวคิด Smart Farmer ที่ ais มีอยุ่แล้ว ยินดี ให้ หอการค้าพัฒนา และนำใช้

ais ยินดี ร่วมกับหอการค้า โดยหอการค้าอำเภอเหล่าเสือโกรก ในการพัฒนา การทำตลาดออนไลน์ให้ เกษตรกร โดยอนุญาตให้ใช้ และต่อยอดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีอยุ่แล้วของเอไอเแส นั่นคือ ฟาร์มสุข ais

คณะทำงานของหอการค้า เหล่าเสือโกรก คือ รองปรธานสนั่น ( ประธานหอการค้าอำเภอเหล่เสือโกรกและ อจ สมาน ทีกำลังพัฒนา platform เพื่อการค้าออนไลน์ ของเกษตรกร

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603