AIS ร่วมพัฒนา สนับสนุน กับหอการค้า อุบล ในโครงการตลาดออนไลน์


2020-08-02 14:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital..............

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital.

ดิจิทัล หมายถึงอุปกรณ์และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บวก ไอที บวก ความสามารถในการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือไอที (IT) เน้นถึงการใช้ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อวาน 13 สค หอการค้า และ ais ได้หารือ การให้การสนับสนุน งานหอการค้า ที่จะ พัฒนาระบบการค้าขาย ไปสุ่ ตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่ม จากสิ่งที่มีอยุู่แล้ว นั่นคือ AIS จะร่วมพัฒนา สนับสนุน กับหอการค้า อุบล ในโครงการตลาดออนไลน์- พื้นที่ 5G และการใช้ระบบการชำระเงินผ่านมือถือ

มีข้อสรุป หลายเรื่องที่จะ ดำเนินการได้ทันที่ เช่น การพัฒนาเครือข่ายให้ มีความเสถึยร เช่น ที่ที่จุดอุบลสแควร์ พื้รที่ อำเภอนำร่อง ที่อ.เหล่าเสือโกรก โดยการเสนอโดยประานหอการค้าอำเภอเหล่าเสือฯ ในกรอบพื้นเเมืองใหม้ (12 ไร่) ตลอดจน การย่อยอด mPAY (ะุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ) หรือ การช่วยเหลือ การตลาดการค้าขาย ผ่าน ฟาร์มสุข หรือ โครงข่ายแนวคิด Smart Farmer ที่ ais มีอยุ่แล้ว ยินดี ให้ หอการค้าพัฒนา และนำใช้

ais ยินดี ร่วมกับหอการค้า โดยหอการค้าอำเภอเหล่าเสือโกรก ในการพัฒนา การทำตลาดออนไลน์ให้ เกษตรกร โดยอนุญาตให้ใช้ และต่อยอดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีอยุ่แล้วของเอไอเแส นั่นคือ ฟาร์มสุข ais

คณะทำงานของหอการค้า เหล่าเสือโกรก คือ รองปรธานสนั่น ( ประธานหอการค้าอำเภอเหล่เสือโกรกและ อจ สมาน ทีกำลังพัฒนา platform เพื่อการค้าออนไลน์ ของเกษตรกร

อุบลจะก้าวทัน เมืองนำ จากการที่ถูก จัดชั้นให้ เป็นเมืองรอง ด้วยการนำ กลยุทธ จาก ยุทธศาสตร์ smart city นำใช้ ไแไอทีและ digital.


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing