ประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


2020-08-02 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (OTOP Center) นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานีปีที่ 1 : ภาพสะท้อนผลกระทบจากชาวอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้นำเสนอข้อมูลอุทกภัยโดยภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ผ่าน PowerPoint และข่าวจากสื่อต่างๆ และเปิดเวทีภาพสะท้อนผลกระทบจากน้ำท่วมจากผู้เข้าร่วมโครงการ และได้มีการประมวลสรุปความคิดเห็นจากเวทีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้แทนของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี, ตัวแทนนักวิชาการ, ตัวแทนสื่อมวลชน และได้มีข้อสรุปความคิดเห็นปัญหาจากเวทีตลอดทั้งวัน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!