การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 และแสดงความยินดีกับ นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-26 19:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ในการประชุมฯดังกล่าวได้มีมติแต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603