งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการการประกวด Miss Grand Si sa ket and Miss Grand Ubon Ratchathani 2020


2020-07-26 19:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย จังหวัดศรีสะเกษ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการการประกวด Miss Grand Si sa ket and Miss Grand Ubon Ratchathani 2020 โดยมีผู้เข้าประกวดดังนี้ จังหวัด ศรีสะเกษ 15 หมายเลข และจังหวัดอุบลราชธานี 12 หมายเลข ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประกวดโดย Provincial Director คุณอวิรุทธ์ อรรคบุตร กรรมการบริหาร บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603