การบรรยายองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี


2020-07-26 19:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 164

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมกระบวนการสร้างการรับรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ให้กับส่วนราชการ เอกชน ประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนักศึกษา ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนงานขอบเขตพื้นที่การพัฒนาในระยะแรกประกอบด้วย 1 เมืองเดิม และ 3 เมืองใหม่ ได้แก่ เมืองเดิม คือ เขตอำเภอเมือง และ 3 เมืองใหม่ คือ เขตเมืองสิรินธร โขงเจียม และช่องเม็ก และแผนการพัฒนาประกอบด้วย ด้านคน (Smart people) ด้านเศรษฐกิจ (Smart amoney) ด้านการขนส่ง (Smart mobility) และด้านสิ่งแวดล้อม (Smart environment) เป็นต้น.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!