ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-26 19:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในการต่อสู้ชีวิตในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพและทางในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!