ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและส่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ.


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. และเวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับการกองบิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ในการร่วมต้อนรับครั้งนี้ เนื่องด้วยในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603