การประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”


2020-07-12 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการในจังหวัดฯ ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนภารกิจงาน ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมเจรจาการค้าและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะจัดขึ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือกสินค้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) ประเภทข้าวหอมมะลิ 3 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด บริษัท ข้าวพันดี จำกัด สหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมีจำกัด 2) แปรรูปจากปลานิล วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง อ.สิรินทร 3) ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป 4) หมอนยางพารา และพร้อมจะรับสินค้าจากคู่เจรจามากระจายในจังหวัดด้วย คาดว่าจะมีช่องทางการตลาดและมูลค่าจะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!