การประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมบริหารการจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน.

นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปความคืบหน้าจากการประชุมคณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างทางแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ดังนี้

1.ผู้รับจ้างจะทำการปิดถนนทั้งสองแยก ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มโดยจะปิดที่แยกวนารมย์ก่อน มีระยะห่างกัน 15 วัน ใช้เวลาในการเจาะเสาเข็มประมาณ 2 เดือน

2. ผู้รับจ้างแจ้งว่างานวางท่อระบบระบายน้ำ, บ่อพักน้ำ, ถนนทางเบี่ยง, ขอบไหล่ทาง ทั้ง 4 ด้าน ของทั้ง 2 แยกดำเนินการไปแล้ว 90% ส่วนงานปูทางเท้าก็จะพยายามให้แล้วเสร็จก่อนปิดถนนทั้ง 2 จุด

3. ผู้รับจ้างแจ้งว่าสาเหตุที่ทำให้งานล่าช้านั้น เกิดจากการย้าย ท่อประปา ย้ายเสาไฟฟ้า ย้ายสายโทรศัพท์ล่าช้า จึงทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมซึ่งแต่ละภาคส่วน ก็ได้เสนอปัญหาและมาตรการแก้ไข เพื่อลดปัญหาจราจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงทำการปิดถนน เช่น ข้าพเจ้าในนามตัวแทนของหอค้าได้เสนอ

(1) ให้เพิ่มทางเลี่ยงมากขึ้นโดยติดป้ายบอกทางที่สามารถจะใช้ได้ (ผู้รับจ้างรับจะเป็นผู้ติดป้ายให้ )

(2) ขยายระยะห้ามจอดใกล้แยกให้ยาวเพิ่มขึ้น(ขาวแดง)เพื่อให้รถเลี้ยวซ้ายได้สะดวกขึ้น

(3) หรือถอดป้ายจราจรที่ทำให้รถติดเช่นป้ายเลี้ยวซ้ายให้รอสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายห้ามกลับรถ (กำหนดจุดกลับรถเพิ่ม)

(4) ในถนนคลังอาวุธควรจัดระบบไฟจราจรใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา

(5) ให้ซ่อมถนนที่สามารถใช้เป็นทางเลี่ยงได้ เพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกอย่างเต็มที่ (เช่น ซอยข้างยูปาร์ค ทะลุไปโรงแรมกิจตรง เป็นหลุมเป็นบ่อ) อ.นพภา พันธุ์เพ็ง ตัวแทนสื่อมวลชน ได้เสนอให้มีป้ายห้ามรถบรรทุก รถพวงใช้ถนนซอย เทศบาลขามใหญ่ ตั้งงบซ่อมถนนซอย ที่จะใช้เป็นทางเลี้ยงและอาสาช่วยติดป้ายบอกทางช่วยผู้รับจ้าง เพื่อบรรเทาการจราจร ของประชาชนและเทศบาลตำบลแจระเเม ก็จะช่วยติดป้ายบอกทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย ฝ่ายตำรวจจราจรก็รับจะช่วยแก้ปัญหา เรื่องป้ายสัญญาณจราจรที่ทางหอการค้าฯ นำเสนอว่าควรเอาป้ายออก หรือเปลี่ยนข้อความใหม่ เพื่อความคล่องตัวในการสัญจรไป-มา ดูแลบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด สรุปโดยย่อก็ประมาณนี้นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบและหากท่านมีปัญหา หรือข้อเสนอแนะอะไร ที่จะเกิดประโยชน์ ก็ประสานผ่านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!