พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ SME และเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เรื่อง "การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” โดยนางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในนามผู้ดำเนินการโครงการสัมมนา มีผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกว่า 50 ราย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!