พิธีเปิดเทศกาลงาน "อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น" ประจำปี 2563 ตามวิถี New Normal ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลงาน "อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น" ประจำปี 2563 ตามวิถี New Normal ด้วยมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โดย ททท. ได้จัดเตรียมมาตรการสำหรับคัดกรองนักท่องเที่ยว ในการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thailandfestival.org การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน แบ่งเป็น 3 รอบต่อวัน ซึ่งแต่ละรอบสามารถเข้าร่วมงานได้ ครั้งละไม่เกิน 2,000 คน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทาง www.thailandfestival.org/งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603