การประชุมหารือการกระตุ้นท่องเที่ยวบ้านและเน้นสร้างความร่วมมือกระบวนการด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำกรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมหารือการกระตุ้นท่องเที่ยวบ้านและเน้นสร้างความร่วมมือกระบวนการห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำกรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวสุรีย์พร สร้อยเพชร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของฝากร่วมกันหารืออย่างพร้อมเพรียง ในและการประชุมครั้งนี้ ได้มีธนาคารออมสินสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12 ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินลงทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโครงการฯ ได้อย่างง่ายและทราบโดยทั่วกัน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!