การประชุมหารือการกระตุ้นท่องเที่ยวบ้านและเน้นสร้างความร่วมมือกระบวนการด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำกรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”


2020-07-04 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมหารือการกระตุ้นท่องเที่ยวบ้านและเน้นสร้างความร่วมมือกระบวนการห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำกรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวสุรีย์พร สร้อยเพชร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของฝากร่วมกันหารืออย่างพร้อมเพรียง ในและการประชุมครั้งนี้ ได้มีธนาคารออมสินสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12 ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินลงทุนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโครงการฯ ได้อย่างง่ายและทราบโดยทั่วกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603