การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Innovation and Innovation Center : AIC)


2020-06-20 20:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 97

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Innovation and Innovation Center : AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 77 จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานขับคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยอย่างพร้อมเพรียง.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!