หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2020-06-20 20:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 280

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี "คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้รับแต่งตั้ง ตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำหน้าที่พัฒนาสภามหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนและผลักดันสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างบทบาทให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน บนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมการศึกษานานาชาติให้ดียิ่งขึ้น.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!