การประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ


2020-06-20 20:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 384

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร, นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอ, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และผู้ประกอบการเจ้าของท่าแพนาหินโหง่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติผู้ประกอบการและภาคเอกชนจึงได้ยื่นเรื่องเพื่อขอมายังจังหวัดให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดเพื่อให้ขนส่งสินค้าได้ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603