การประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ


2020-06-20 20:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 421

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร, นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอ, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และผู้ประกอบการเจ้าของท่าแพนาหินโหง่น เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า เพื่อขนส่งสินค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติผู้ประกอบการและภาคเอกชนจึงได้ยื่นเรื่องเพื่อขอมายังจังหวัดให้เปิดจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดเพื่อให้ขนส่งสินค้าได้ โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!