สายการบินไทยสมายล์ เข้าพบคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-06-22 06:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายธนะพัฒน์ วรยศพันธ์ภานุ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย สายการบินไทยสมายล์ พร้อมคณะ เข้าพบนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะนำสายการบิน และเสนอราคาบัตรโดยสารสำหรับลูกค้าภาคองค์กรซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603