หารือการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของเมืองที่มีศักยภาพ city profile ประจําปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี


2020-07-17 02:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือสสปน. ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองที่มีศักยภาพ city profile ประจําปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์มาโดยตลอดเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรืออุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นั้น โดยทาง สสปน.ได้นำส่งแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้คณะทำงานไมซ์จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์และร่วมพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไมซ์รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!