โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี


2020-06-10 04:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 223

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

โครงการตลาดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี

แนวคิดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษ์ของการเปิดเมืองสู่ภาวะหลังโควิด โดยจะจัด กิจกรรมตลาดสร้างสรรค์เพื่อรวมเอาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี มา แสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างการหมุนเวียนและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้าง ความหวัง และเรียกคืนจิตวิญญาณของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลับคืนมาหลังจากที่ต้องล็อคดาวน์ไปหลายเดือน

ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ทำผลงานสร้างสรรค์ และมาร่วมกันจัด แสดง พร้อมทดลองจำหน่ายในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 2 การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เป็นจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน และสินค้าท้องถิ่นที่หาได้ยาก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อ หา

กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัย เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยศิลปิน และนักแสดงต่างๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งศิลปะร่วมสมัย ด้วย โดยจะมีการจัดแสดงทั้งบนเวที และในบริเวณงาน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมประกวดในประเด็นเชิงวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างผลงารสร้าง สรรค์ใหม่ๆ ในพื้นที่


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!