กิจกรรมปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" หอการค้า และทำโรงครัวแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19


2020-05-30 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" หอการค้า และทำโรงครัวแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวันให้กับพนักงานในโครงการอุบลสแควร์ และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณละแวกนั้นได้อิ่มท้องด้วย.

โดยมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนับสนุน ดังต่อไปนี้

  1. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุน ขนมจีน 10 กิโลกรัม, ส้มตำ 1 หม้อ
  2. นางบัวหลวง อาษาพล รองประธาน สนับสนุน แกงไก่ใส่มะเขือ 1 หม้อใหญ่
  3. นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน สนับสนุน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  4. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการ สนับสนุน ข้าวโพดข้าวเหนียว
  5. นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธาน สนับสนุน ขนมยูโร่คัสตาร์ดเค้ก
  6. นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการ สนับสนุน น้ำดื่ม

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603