การหารือแนวทางการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประตูการค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง


2020-05-26 16:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมด้วยนายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ร่วมกันหารือแนวทางการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประตูการค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในรูปแบบการผลักดันช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดนให้มั่นคงยั่งยืนร่วมกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603