การหารือแนวทางการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประตูการค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง


2020-05-26 16:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 150

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมด้วยนายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ร่วมกันหารือแนวทางการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประตูการค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในรูปแบบการผลักดันช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดนให้มั่นคงยั่งยืนร่วมกัน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!