หอการค้า และYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบตู้อบฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชุด ฆ่าเชื้อCOVID-19 และมอบเจล YEC UBON HAND SENITIZER GEL จำนวน 280 หลอด


2020-05-26 16:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวธารทิพย์ ไชยสงคราม ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบตู้อบฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชุด และเจล YEC UBON HAND SENITIZER GEL จำนวน 280 หลอด ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ใช้เป็นตู้อบหน้ากากฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยแสง UVC ขนาด 32 วัตต์, ตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 - 60 นาที และปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฝา ร่วมใจกันพัฒนาขึ้น กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย เจล YEC UBON HAND SENITIZER GEL นำมาผลิตตู้อบฆ่าเชื้อดังกล่าว.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603