การประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563


2020-05-15 17:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 157

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และพิจารณาเสนอแนวนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2563-2564 ตลอดจนการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตลอดจนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!