สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายจิระเจตน์ วงศ์นรเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบ “ตะกร้าเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 30 ชุด” ณ ตู้ปันสุข” หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-05-15 17:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 136

สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายจิระเจตน์ วงศ์นรเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มอบ “ตะกร้าเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 30 ชุด” ณ ตู้ปันสุข” หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดตั้งตู้ไว้ที่บริเวณสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ให้แก่พนักงานทำความสะอาด-พนักงานรักษาความปลอดภัยในโครงการอุบลสแควร์ รวมถึงประชาชนผู้ที่ขาดแคลนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!