นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโรงครัวหอการค้าพาอิ่ม เมนูข้าวหอมมะลิไข่เจียว แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ได้อิ่มอร่อยกันทุกคน.


2020-05-15 17:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโรงครัวหอการค้าพาอิ่ม โดยประกอบอาหารสดใหม่ : เมนูข้าวหอมมะลิไข่เจียว แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 รวมถึงพนักงานในโครงการอุบลสแควร์ ได้อิ่มอร่อยกันทุกคน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603