ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งตลาดนัดสร้างสรรค์ ตลาดกลางหอการค้า ตลาดออนไลน์ เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-05-12 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งตลาดนัดสร้างสรรค์ ตลาดกลางหอการค้า ตลาดออนไลน์ เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีภาครัฐและเอกชนร่วมกันด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!