ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งตลาดนัดสร้างสรรค์ ตลาดกลางหอการค้า ตลาดออนไลน์ เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-05-12 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งตลาดนัดสร้างสรรค์ ตลาดกลางหอการค้า ตลาดออนไลน์ เป็นการประชุมร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีภาครัฐและเอกชนร่วมกันด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603