พิธีเปิด “ตู้ปันสุข” เป็นปฐมฤกษ์ จุดที่ 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2020-05-12 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 130

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิด “ตู้ปันสุข” เป็นปฐมฤกษ์ จุดที่ 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมมอบเติมข้าวสารอาหารแห้ง โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและเป็นผู้รับมอบการแบ่งปันของเล็กๆ น้อยๆ อาทิเช่นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโลกโควิด-19 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ตู้ปันสุขเป็นการทำบุญแบ่งปันเป็นตามกำลังด้วยความรัก ความเมตตาต่อกัน เอาของใส่ตู้ปันสุขแล้วหยิบแค่พอดี และเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นที่มาภายหลังด้วย เพื่อให้ประชาชนได้นำสิ่งของที่ถูกแบ่งปันเหล่านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันต่อไป.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!