พิธีเปิด “ตู้ปันสุข” เป็นปฐมฤกษ์ จุดที่ 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2020-05-12 15:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิด “ตู้ปันสุข” เป็นปฐมฤกษ์ จุดที่ 1 บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมมอบเติมข้าวสารอาหารแห้ง โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและเป็นผู้รับมอบการแบ่งปันของเล็กๆ น้อยๆ อาทิเช่นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโลกโควิด-19 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ตู้ปันสุขเป็นการทำบุญแบ่งปันเป็นตามกำลังด้วยความรัก ความเมตตาต่อกัน เอาของใส่ตู้ปันสุขแล้วหยิบแค่พอดี และเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นที่มาภายหลังด้วย เพื่อให้ประชาชนได้นำสิ่งของที่ถูกแบ่งปันเหล่านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603