แสดงความยินดี ในโอกาส พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 3 มารักษาราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว


2020-04-29 13:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 375

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 3 มารักษาราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ในความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกัน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603