พิธีสวดภาวนาเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ อันตน บู๊เฮียง รุ่งรัชกานนท์ คณะที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทย, อดีตนายกอุบลวานิชสมาคม, อดีตประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าของโรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี


2020-04-24 17:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 333

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ โรงสีข้าวเอกไพบูลย์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายศุภราช วิริยะสืบพงศ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดภาวนาเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ อันตน บู๊เฮียง รุ่งรัชกานนท์ คณะที่ปรึกษาสมาคมโรงสีข้าวไทย, อดีตนายกอุบลวานิชสมาคม, อดีตประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าของโรงสีข้าวเอกไพบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว รุ่งรัชกานนท์ มา ณ ที่นี้ด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!