จังหวัดอุบลฯ พาณิชย์จังหวัด และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้า "เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" ครั้งที่ 2


2020-04-16 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีปล่อยคาราวานรถขนส่งสินค้า "เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" ครั้งที่ 2 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีเปิด Kick Off ปล่อยรถขนส่งสินค้าเติมสินค้าสินค้า "เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" ครั้งที่ 1 ครบ 5 หมู่บ้าน ได้แก่

1) ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม

2) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร

3) ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน

4) ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ

5) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม

ในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงฯ ครั้งที่ 2 ปล่อยรถคาราวานสินค้า ไปยัง 5 อำเภอ ได้แก่

อำเภอบุณฑริก

อำเภอนาจะหลวย

อำเภอน้ำยืน

อำเภอน้ำขุ่น

อำเภอทุ่งศรีอุดม

ได้จัดหาไข่ไก่สด เบอร์ 3 จำนวน 500 แผง หรือ 15,000 ฟอง ส่งถึงมือประชาชนในหมู่บ้านซื้อไข่ไก่สดในราคา แผงละ 85 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด แพ็คละประมาณ 12 - 15 บาท และน้ำมันพืช จำนวน 540 ขวด ในราคา ขวดละ 35 บาท ถูกกว่าราคาท้องตลาดประมาณขวดละ 6-10 บาท

ในการขนส่งคาราวานสินค้า "เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19" จะดำเนินการให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะดำเนินการขนส่งสินค้า ในวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนลดการเดินทางออกจากเคหะสถานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกช่องทางหนึ่งด้วย.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing