แถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ


2020-04-16 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 159

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท " โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคฯ

1. หอการค้าจังหวัดอุบลราชานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

2. นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 50,000 บาท

3. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาค จำนวน 20,000 บาท

4. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 10,000 บาท

บริจาครวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้า "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

เลขที่บัญชี 313-0-84136-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4534 4628


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!