แถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ


2020-04-16 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 143

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท " โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคฯ

1. หอการค้าจังหวัดอุบลราชานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

2. นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 50,000 บาท

3. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาค จำนวน 20,000 บาท

4. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 10,000 บาท

บริจาครวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้า "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

เลขที่บัญชี 313-0-84136-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4534 4628


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing