แถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท สมทบเข้ากองทุนฯ


2020-04-16 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 114

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดบัญชี "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน" และหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาครวม 130,000 บาท " โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคฯ

1. หอการค้าจังหวัดอุบลราชานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท

2. นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 50,000 บาท

3. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาค จำนวน 20,000 บาท

4. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด) ร่วมบริจาค จำนวน 10,000 บาท

บริจาครวมทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบเข้า "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน "กองทุนสู้โควิด-19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน"

เลขที่บัญชี 313-0-84136-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4534 4628


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603