การประชุมคณะกรรมการศูนย์กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี


2020-04-09 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีนายสฤษดิ์วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!