กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2020-04-09 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!