จังหวัดอุบลฯ พาณิชย์จังหวัด ยงสงวน แม๊คโคร บิ๊กซี และหอการค้าฯ เปิด kick off ปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชนผ่านร้านธงฟ้าท้องถิ่น


2020-04-09 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 262

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด kick off และปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชน โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนฯ และมีนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด kick off และปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชน โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนฯ และมีนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งกับภาคเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐดำเนินกิจกรรม “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” โดยทุกส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการวางแผนการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อดูแลประชาชนลดการเดินทางออกจากเคหะสถานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าถึงระดับหมู่บ้านชุมชนดังนี้

  1. จุดหมายในการกระจายสินค้าไปยังชุมชนผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยยึดเป้าหมายอำเภอที่มีกลุ่มเสียงประชาชนกับตัวรถการเดินทางออกจากเคหะสถานมากเป็นลำดับแรกซึ่งในวันนี้กำหนดรถวิ่งส่งสินค้าถึง หมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่ 1) ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม 2) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร 3) ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน 4) ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ 5) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
  2. ในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดหาไข่ไก่สดเบอร์ 3 จำนวน 1,000 แผงหรือ 30,000 บาท ส่งถึงมือประชาชนในหมู่บ้านซื้อไข่ไก่สดใน ราคาแผงละ 90 บาท หรือฟองละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแพ็คละประมาณ 15 บาท
  3. ศูนย์ค้าส่งยงสงวนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ เป็นร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ของจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกพิเศษ อาทิเช่น น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม น้ำดื่ม กาแฟและอื่นๆ เพื่อกระจายให้กับร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,602 ร้านค้า เบื้องต้นประสานรถวิ่งส่งถึงหมู่บ้าน จำนวน 5 คัน 5 ตำบล ที่มีกลุ่มเสี่ยงกับตัวที่บ้าน
  4. ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ทั้งสาขาอุบลราชธานีและสาขาวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีช่องทางส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงซึ่งประชาชนสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้หลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.makroclick.com Facebook/Line สั่งซื้อครบ 3,000 บาท จัดส่งสินค้าฟรีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร หากเกิน 30 กิโลเมตร ค่าขนส่ง 60 บาทต่อเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโดยประชาชนสามารถสั่งซื้อสินค้าช่องทาง Online ส่งตรงถึงบ้าน shopping online

การจัดกิจกรรมเติมสินค้าเติมใจห่วงใยสู้ภัยโกวิท 1-9 ในวันนี้เป็นแนวทางให้ประชาชนลดการเดินทางออกจากเคหะสถานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564