จังหวัดอุบลฯ พาณิชย์จังหวัด ยงสงวน แม๊คโคร บิ๊กซี และหอการค้าฯ เปิด kick off ปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชนผ่านร้านธงฟ้าท้องถิ่น


2020-04-09 17:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 382

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด kick off และปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชน โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนฯ และมีนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าส่งยงสงวน อำเภอวารินชำราบ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิด kick off และปล่อยขบวนรถส่งสินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19" สู่ชุมชน โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนฯ และมีนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งกับภาคเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐดำเนินกิจกรรม “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” โดยทุกส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการวางแผนการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อดูแลประชาชนลดการเดินทางออกจากเคหะสถานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าถึงระดับหมู่บ้านชุมชนดังนี้

  1. จุดหมายในการกระจายสินค้าไปยังชุมชนผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยยึดเป้าหมายอำเภอที่มีกลุ่มเสียงประชาชนกับตัวรถการเดินทางออกจากเคหะสถานมากเป็นลำดับแรกซึ่งในวันนี้กำหนดรถวิ่งส่งสินค้าถึง หมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่ 1) ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม 2) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร 3) ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน 4) ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ 5) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
  2. ในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดหาไข่ไก่สดเบอร์ 3 จำนวน 1,000 แผงหรือ 30,000 บาท ส่งถึงมือประชาชนในหมู่บ้านซื้อไข่ไก่สดใน ราคาแผงละ 90 บาท หรือฟองละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแพ็คละประมาณ 15 บาท
  3. ศูนย์ค้าส่งยงสงวนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ เป็นร้านค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ของจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกพิเศษ อาทิเช่น น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม น้ำดื่ม กาแฟและอื่นๆ เพื่อกระจายให้กับร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3,602 ร้านค้า เบื้องต้นประสานรถวิ่งส่งถึงหมู่บ้าน จำนวน 5 คัน 5 ตำบล ที่มีกลุ่มเสี่ยงกับตัวที่บ้าน
  4. ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ทั้งสาขาอุบลราชธานีและสาขาวารินชำราบเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีช่องทางส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงซึ่งประชาชนสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้หลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.makroclick.com Facebook/Line สั่งซื้อครบ 3,000 บาท จัดส่งสินค้าฟรีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร หากเกิน 30 กิโลเมตร ค่าขนส่ง 60 บาทต่อเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโดยประชาชนสามารถสั่งซื้อสินค้าช่องทาง Online ส่งตรงถึงบ้าน shopping online

การจัดกิจกรรมเติมสินค้าเติมใจห่วงใยสู้ภัยโกวิท 1-9 ในวันนี้เป็นแนวทางให้ประชาชนลดการเดินทางออกจากเคหะสถานเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!