หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบริจาคเงินจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี


2020-03-25 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงิน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงิน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  1. กล่องทรงสี่เหลี่ยมพลาสติกใสป้องกันการกระเด็นใช้ขณะทำการตรวจผู้ป่วย ตู้ละ 1,500 บาท
  2. ตู้เคาน์เตอร์พลาสติกใสใช้กั้นขณะผู้ป่วยมาติดต่อกับแพทย์พยาบาล ตู้ละ 1,500 บาท
  3. หน้ากากพลาสติกใส Face Shield

ร่วมบริจาค ตู้ละ 1,500 บาท

ตู้ป้องกันการกระเด็นขณะทำการตรวจ เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีจะปรับยอดให้เป็นศูนย์ก่อนเปิดรับบริจาคเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เลขที่บัญชีการโอนเงินบริจาคหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 345-0-13554-6 ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี นายนิมิต สิทธิไตรย์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อช่วยในการป้องกันไม่ให้แพทย์และพยาบาล ต้องเสี่ยงต่อการถูกสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยจะมีการนำกล่องพลาสติกใสครอบบริเวณศรีษะของผู้ป่วย และมีการเจาะช่องสอดมือ เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลได้สอดมือเพื่อใช้สวมเครื่องช่วยหายใจและตรวจอาการของผู้ป่วยได้

แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-243603 หรือ 081-3909889 และ 085-4143939

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมพนักงานบริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ได้สละกำลังพนักงานร่วมด้วยช่วยกันในวิกฤตโควิด-19

เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!