หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบริจาคเงินจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี


2020-03-25 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงิน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเงิน เพื่อจัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วย มอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  1. กล่องทรงสี่เหลี่ยมพลาสติกใสป้องกันการกระเด็นใช้ขณะทำการตรวจผู้ป่วย ตู้ละ 1,500 บาท
  2. ตู้เคาน์เตอร์พลาสติกใสใช้กั้นขณะผู้ป่วยมาติดต่อกับแพทย์พยาบาล ตู้ละ 1,500 บาท
  3. หน้ากากพลาสติกใส Face Shield

ร่วมบริจาค ตู้ละ 1,500 บาท

ตู้ป้องกันการกระเด็นขณะทำการตรวจ เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีจะปรับยอดให้เป็นศูนย์ก่อนเปิดรับบริจาคเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เลขที่บัญชีการโอนเงินบริจาคหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 345-0-13554-6 ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี นายนิมิต สิทธิไตรย์

ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อช่วยในการป้องกันไม่ให้แพทย์และพยาบาล ต้องเสี่ยงต่อการถูกสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยจะมีการนำกล่องพลาสติกใสครอบบริเวณศรีษะของผู้ป่วย และมีการเจาะช่องสอดมือ เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาลได้สอดมือเพื่อใช้สวมเครื่องช่วยหายใจและตรวจอาการของผู้ป่วยได้

แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อาคารวิลเลจ J101 โครงการอุบลสแควร์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-243603 หรือ 081-3909889 และ 085-4143939

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมพนักงานบริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ได้สละกำลังพนักงานร่วมด้วยช่วยกันในวิกฤตโควิด-19

เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing