กิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค "COVID - 19" ณ สถานีขนส่งรถโดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี


2020-03-23 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 101

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 21.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค "COVID - 19" ณ สถานีขนส่งรถโดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี และจุดบริการประชาชนต่างๆ โดยการเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมด้วย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!