กิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค "COVID - 19" ณ สถานีขนส่งรถโดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี


2020-03-23 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 21.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม การทำความสะอาด ล้างเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค "COVID - 19" ณ สถานีขนส่งรถโดยสารเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานี และจุดบริการประชาชนต่างๆ โดยการเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในการนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการจังหวัด พร้อมด้วย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603