ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563


2020-03-21 05:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 61

ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ 1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี(รายละเอียดตามประกาศจังหวัด) จนถึงวันที่31มีนาคม 2563 2.ให้ปิดสถานที่(ตามรายละเอียดประกาศจังหวัด) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จะคลี่คลาย 3.ให้งดจัดงานหรือกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เช่น คอนเสิร์ต งานบุญประเพณี งานมงคล งานอวมงคลที่มีดนตรี ฯลฯ 4.กำหนดเวลาปิดร้านอาหารและการจัดโต๊ะอาหาร รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563 นพพร พันธุ์เพ็ง กรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.52 น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603