ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563


2020-03-21 05:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ 1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี(รายละเอียดตามประกาศจังหวัด) จนถึงวันที่31มีนาคม 2563 2.ให้ปิดสถานที่(ตามรายละเอียดประกาศจังหวัด) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จะคลี่คลาย 3.ให้งดจัดงานหรือกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เช่น คอนเสิร์ต งานบุญประเพณี งานมงคล งานอวมงคลที่มีดนตรี ฯลฯ 4.กำหนดเวลาปิดร้านอาหารและการจัดโต๊ะอาหาร รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563 นพพร พันธุ์เพ็ง กรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.52 น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!