ข่าวดี! หน้ากากอนามัย หาซื้อได้ที่ไหน/วันไหน /เวลาใดในจังหวัดอุบลราชธานี โปรดติดตาม


2020-03-20 12:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

สถานการณ์หน้ากากอนามัย (20 มีนาคม 2563) จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ยังไม่มีหน้ากากอนามัยวางจำหน่าย มีหน้ากากผ้ามาวางจำหน่ายแทนเพื่อเป็นทางเลือก
  2. ห้างแม็คโครสาขาอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,200 แพ็ค (4,800 ชิ้น) จำหน่าย 6 วัน โดยเริ่มจำหน่าย

วันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 22 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โดยออกบัตรคิวและจดหมายเลขประชาชน

3. แม๊กโคร สาขาวารินชำราบ ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,000 แพ็ค (4,000 ชิ้น) จำหน่าย 5 วัน

โดยเริ่มจำหน่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 21 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

4. ห้างบิ้กซีอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 600 แพ็ค(2,400 ชิ้น) จะจำหน่าย ในวันที่ 21 มีค.63 เพียงวันเดียว

แบ่งจำหน่ายเป็น 4 รอบ ๆ ละ 150 แพ็ค แต่ละรอบเริ่มขายในเวลา 10.00 น. , 12.00 น. , 14.00 น. ,และ 16.00 น.

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจำหน่ายด้วยแล้ว

ทั้งนี้สนง.สสจ.อุบลราชธานีได้ดำเนินการ

  1. ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวัน
  2. กำชับผู้ประกอบการไม่ให้ขายในราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและ
  3. ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน

จึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน

นพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต10 / รองประธานกขป.เขต10 / กรรมการอปสข.เขต10 และกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603