ข่าวดี! หน้ากากอนามัย หาซื้อได้ที่ไหน/วันไหน /เวลาใดในจังหวัดอุบลราชธานี โปรดติดตาม


2020-03-20 12:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

สถานการณ์หน้ากากอนามัย (20 มีนาคม 2563) จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ยังไม่มีหน้ากากอนามัยวางจำหน่าย มีหน้ากากผ้ามาวางจำหน่ายแทนเพื่อเป็นทางเลือก
  2. ห้างแม็คโครสาขาอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,200 แพ็ค (4,800 ชิ้น) จำหน่าย 6 วัน โดยเริ่มจำหน่าย

วันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 22 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โดยออกบัตรคิวและจดหมายเลขประชาชน

3. แม๊กโคร สาขาวารินชำราบ ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,000 แพ็ค (4,000 ชิ้น) จำหน่าย 5 วัน

โดยเริ่มจำหน่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 21 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

4. ห้างบิ้กซีอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 600 แพ็ค(2,400 ชิ้น) จะจำหน่าย ในวันที่ 21 มีค.63 เพียงวันเดียว

แบ่งจำหน่ายเป็น 4 รอบ ๆ ละ 150 แพ็ค แต่ละรอบเริ่มขายในเวลา 10.00 น. , 12.00 น. , 14.00 น. ,และ 16.00 น.

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจำหน่ายด้วยแล้ว

ทั้งนี้สนง.สสจ.อุบลราชธานีได้ดำเนินการ

  1. ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวัน
  2. กำชับผู้ประกอบการไม่ให้ขายในราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและ
  3. ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน

จึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน

นพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต10 / รองประธานกขป.เขต10 / กรรมการอปสข.เขต10 และกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!