สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID – 19


2020-03-13 17:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID – 19 โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง บริเวณภายในสำนักงาน ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องครัวและบริเวณรอบอาคารสำนักงานทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณห้องต่างๆ และขอให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม เป็นประจำอีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603