ททท. หอการค้า สาธารณสุข Keep Going เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย มั่นใจในอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ให้ความรู้ และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID -19


2020-03-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมทอแสงอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการ Keep Going เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย มั่นใจในอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ โดย นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกันจับมือกับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยให้ความรู้ และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID -19 พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดคือการหาแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในสถานการณ์ภับพิบัติ COVID-19. #จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน #วิกฤตCOVID19 #เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603