ททท. หอการค้า สาธารณสุข Keep Going เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย มั่นใจในอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ให้ความรู้ และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID -19


2020-03-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 188

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมทอแสงอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการ Keep Going เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย มั่นใจในอุบล ยโสธร อำนาจเจริญ โดย นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกันจับมือกับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยให้ความรู้ และการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค COVID -19 พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดคือการหาแนวทางทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในสถานการณ์ภับพิบัติ COVID-19. #จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน #วิกฤตCOVID19 #เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!