การประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการพาณิชย์ (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ


2020-03-13 09:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 129

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการพาณิชย์ (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!