การประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการพาณิชย์ (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ


2020-03-13 09:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการพาณิชย์ (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603